FR NL

Beeld je in: een lege kamer op de zesde verdieping in een voor de rest bewoonde building: witte muren, geen inrichting. Een kunstenaar mag deze ruimte in ons appartement volledig inrichten als globaal kunstwerk. Geen mini-tentoontstellingsruimte, geen mini-galerij waarin kunstwerken werden geplaatst, geen chambre d'amis.

De lege kamer wordt zelf het kunstwerk, bevolkt met de elementen en sfeer van de kunstenaar, waarin jij als bevoorrechte toeschouwer kan plaats nemen, individueel genietend in het kunstwerk.

Door de intimiteit en kleinschaligheid van deze 'Empy Room' kan je die enkel bezoeken op afspraak. Om het even wanneer, maar enkel als wij thuis zijn, dat spreekt vanzelf. Een afspraak maken kan via telefoon (00 32) (0)496 20 04 77 of per mail.

De eerste kunstenaar die zijn wereld projecteert in deze 'Empty Room' is Mark Cloet. Je kan die bezoeken in maart 2019 en september-oktober-november. Enkel op afspraak dus. Maar dat wist u al.

Tot binnenkort

Sabine & Herman

LATUVU
The Empty Room
Sabine Friederichs • Herman Vansynghel
Van Iseghemlaan 103 b0603
8400 Oostende

 

Contact • LATUVU • Van Iseghemlaan 103 B 0603 • ++32 (0)496 20 04 77